skademelding-båt.jpg

Skaden har skjedd - hva nå?

  • Sørg for å sikre båten og gjør alle forhåndsregler for å minske skaden.
  • Har båten vært utsatt for synking der motor og annet teknisk utstyr har vært under
    vann, sikre båten og vent med heving til du har avtalt med verksted som kan starte
    konserveringsarbeider.
  • Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å finne årsak og omfang på skade og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget må verkstedet sende pr. e-post.
  • Ved tyveri, innbrudd eller hærverk må det meldes til Politiet. 
  • Ta vare på og send inn alle bilag for utlegg, f.eks. bergningskostnader, kranløft el.

Reparasjon MÅ IKKE igangsettes før videre fremdrift er godkjent av forsikringsselskapet !


Forsikringsselskapet avgjør om det skal benyttes takstmann.  Ta kontakt med verkstedet for å avtale befaring og videre oppfølgning, evt. i samarbeid med eier av båten. Når skaden er godkjent og arbeidet utført, skal kopi av faktura stilet i eiers navn sendes oss. Eier betaler egenandel direkte til verkstedet, resten overfører forsikringsselskapet direkte til verkstedet. Kontakt oss underveis dersom du lurer på noe eller trenger bistand i forbindelse med skadeoppgjøret. Vi representerer deg, ikke forsikringsselskapet.

Fyll ut skademelding nedenfor